Keahlian terbuka kepada:

  • Warganegara Malaysia
  • Berumur lapan belas (18) tahun ke atas
  • Bermastautin di Negeri Selangor

Keahlian

Terbuka kepada ahli PERSATUAN INSTITUSI TAHFIZ AL-QURAN NEGERI SELANGOR (PITAS)

  1. Mudir / Mudirah (dan pasangan)
  2. Guru-guru (dan pasangan)
  3. Ahli Jawatankuasa Maahad
  4. Pembantu / Pekerja Maahad

Bayaran

Bayaran Pendaftaran RM50.00

Saham Minima RM500.00

KEAHLIAN

PERNIAGAAN