BORANG KEAHLIAN

NOTA : PELABURAN MINIMUM SAHAM ADALAH RM500.00
NOTA: 1. Bayaran boleh dibuat melalui cek/wang pos/bank draft kepada KOPERASI PERSATUAN INSTITUTI TAHFIZ AL-QURAN SELANGOR BERHAD (KOPITAS) atau secara deposit bank ke akaun Maybank KOPITAS (5624 5012 0835). 2. Keahlian KOPITAS berkuatkuasa setelah bayaran dijelaskan dan resit rasmi dikeluarkan.
BUTIR-BUTIR WARIS - 1
BUTIR-BUTIR WARIS - 1
BUTIR-BUTIR WARIS - 1
BUTIR-BUTIR WARIS - 1
NOTA: * KP – Kad Pengenalan, PP - Passport S.B - Surat Beranak
BUTIR-BUTIR WARIS - 2
BUTIR-BUTIR WARIS - 2
BUTIR-BUTIR WARIS - 2
BUTIR-BUTIR WARIS - 2
NOTA: * KP – Kad Pengenalan, PP - Passport S.B - Surat Beranak
BUTIR-BUTIR WARIS - 3
BUTIR-BUTIR WARIS - 3
BUTIR-BUTIR WARIS - 3
BUTIR-BUTIR WARIS - 3
NOTA: * KP – Kad Pengenalan, PP - Passport S.B - Surat Beranak