Visi

“KOPITAS International” ditakrifkan Koperasi Islam utama dalam perniagaan peringkat Global yang inovatif berlandaskan prinsip Syariah untuk Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

Misi

  • Menyumbang kepada kepentingan dan kecemerlangan Islam menerusi segala urusan dan aktiviti niaga yang kami ceburi.
  • Menerapkan nilai-nilai etika Islam secara menyeluruh di dalam segala aspek urusan perniagaan .
  • Menjalankan misi dakwah dan kerja-kerja penyebaran ajaran Islam melalui KOPITAS.
  • Mendidik  dan membimbing masyarakat agar mempunyai daya fikiran yang tinggi dan berakhlak mulia, menerusi perniagaan KOPITAS
  • Melahirkan tenaga kerja yang berdaya saing, inovatif dan berkepakaran tinggi menerusi usaha-usaha yang berterusan di dalam membangunkan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan modal insan.
  • Sentiasa berusaha untuk member sumbangan yang positif terhadap mana-mana bidang industri, perniagaan, persekitaran dan kemasyarakatan yang diceburi oleh KOPITAS
  • Berpengetahuan dan bersedia menghadapi cabaran perniagaan global
  • Menambah ilmu perniagaan di peringkat Global
  • Menawarkan pulangan yang munasabah dan mampan kepada para pemegang saham

KEAHLIAN

PERNIAGAAN